Lagen om skydd mot olyckor

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft 2004 och ersatte då Räddningstjänstlagen. Lagen syftar till att förbättra skyddet mot olyckor och öka tryggheten i samhället.

I praktiken innebär detta att kommunen, företaget eller den enskilde medborgaren har ett tydligt ansvar att förhindra att bränder eller andra olyckor inträffar. Kommunen har till uppgift att övergripande samordna all olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet och åtgärder. Dock ligger huvudansvaret på det enskilda företaget eller den enskilde medborgaren, när det gäller att förhindra att olyckor händer eller att kunna agera vid händelse av brand eller olycka. Systematiskt brandskyddsarbete är en förebyggande åtgärd som regleras av denna lag.

Boka din kostnadsfria brand- & riskinventering här!

Support/förfrågan
Stockholm: 08-659 55 90
Göteborg: 031-40 06 80
E-post: info@brandskyddstockholm.se