Övriga brandredskap

För framgångsrik brandbekämpning och ett säkert räddningsarbete krävs högklassig utrustning.

Vi har flera utmärkta hjälpmedel som kompletterar det rörliga brandskyddet i utrymmen med speciella brandrisker:

  • Släckaggregat, effektivt och tillförlitligt
    i stora utrymmen.
  • Punktsprinkler, ett snabbreagerande
    brandskydd för mindre rum.
  • Brandfiltar, används till att dämpa bränder
    eller släcka brand i kläder och kokkärl.

Boka din kostnadsfria brand- & riskinventering här!

Support/förfrågan
Stockholm: 08-659 55 90
Göteborg: 031-40 06 80
E-post: info@brandskyddstockholm.se