Våra utbildningar

Utbildningar

Grundläggande brandskydd

Halvdag inklusive praktisk släckövning och utbildningsmaterial.

Utrymningsledare

Halvdag. Avsedd för utrymningsansvarig på företag eller avdelning.

Brandskyddsansvarig

Heldag teoretisk påbyggnadsutbildning. Avsedd för brandskyddsansvarig på företag.

Heta arbeten

Heldag. Utbildningen ger behörighet för heta arbeten enligt försäkringsbolagens krav. Inklusive släckövning.

Anläggningsskötare brandlarm

Heldag. Utbildningen i enlighet med SBF:s och Swelarms tidigare normer.

Brandfarlig vara

Heldag. Avsedd för föreståndare och ansvarig för brandfarlig vara på företag, i butiker m.m.

Första hjälpen – HLR

Halvdag. Första hjälpen, HLR enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer samt demonstration av hjärtstartare.

D-HLR – Hjärt-lungräddning med defibrillator

Halvdag. HLR med defibrillator enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer.

Företagsanpassade kurser

Företagsanpassade kurser

Utrymningsövning

Utrymning inkl. praktisk och teoretisk genomgång. Utrymningsövning med två eller tre instruktörer. Rökfyllnad i samband med utrymningsövning. Släckövning.

Grundläggande brandskyddsutbildning, teori

Halvdag inklusive utbildningsmaterial eller heldag inklusive utbildningsmaterial (ej ULBA-pärm).

Grundläggande brandskyddsutbildning, teori och praktik

Halvdag inklusive praktisk släckövning eller heldag inklusive en praktisk släckövning (ej ULBA-pärm).

Kontrollantutbildning

Halvdag.

Avancerad handbrandsläckning

Halv- eller heldagsutbildning på övningsanläggning. Teori och praktik med rök- och övertändningsövningar med avancerad brandsläckning. Pris offereras på begäran.

Brandfarlig vara

Heldag. Avsedd för föreståndare och ansvarig för brandfarlig vara på företag, i butiker m.m. Max 15 deltagare.

Första hjälpen HLR

Halvdag. Första hjälpen, HLR enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer samt demonstrationer av hjärtstartare. Max 10 deltagare.

D-HLR – Hjärt-lungräddning med defibrillator

Halvdag. HLR med defibrillator enligt Svenska HLR-rådets riktlinjer. Max 6 deltagare.

Representativ och säker reception

Två dagar. Avsedd för receptionist och annan personal som tar hand om besökare. Omfattar receptionistens roll och företagets profil, brandskydd och fysisk säkerhet samt HLR. Pris offereras.

Företagsanpassad utbildning

Kurser skräddarsydda för det enskilda företagets behov. Pris offereras på begäran.

Boka din kostnadsfria brand- & riskinventering här!

Support/förfrågan
Stockholm: 08-659 55 90
Göteborg: 031-40 06 80
E-post: info@brandskyddstockholm.se