Varför SBA?

SBA-System

Vem gäller det?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla företag och organisationer, och är lagstadgat enligt ”Lagen om skydd mot olyckor”. Den som äger en byggnad eller bedriver verksamhet i densamma är skyldig till att i skälig omfattning hålla med släckningsutrustning samt utföra brandförebyggande åtgärder.

Varför?

SBA har till uppgift att skydda personal och byggnader från olyckor orsakade av brand. Dessutom kan förbyggande åtgärder mot brand och släckningsutrustning, skydda verksamhet mot produktionsavbrott och även öka förtroendet för bolaget.

Hur gör man?

Alla verksamheter är olika. Det handlar om att skapa rutiner och kontroller utifrån varje företag och organisations unika förutsättningar. Det enklaste sättet för dig som företagare är att ta hjälp en konsult som kan lägga upp en struktur för egenkontroller i ett digitalt SBA-system. Det underlättar både genom att ha ordning på de punkter som skall kontrolleras och när, såväl som under själva kontrollarbetet.

Boka din kostnadsfria brand- & riskinventering här!

Support/förfrågan
Stockholm: 08-659 55 90
Göteborg: 031-40 06 80
E-post: info@brandskyddstockholm.se